FRELSE

Frelsens ABC


Jesu Kristi Evangelium - Gode Nyheter


I dag er dagen for Frelse: Hvordan kan noen utsette den viktigste avgjørelsen de noen gang kan ta i hele sitt liv, når det gjelder hvor man skal tilbringe evighetenes evighet? Om du døde i dag, - kommer du da til himmelen?
Paulus’ første brev til korinterne 15:1-4 - Jeg kunngjør for dere, søsken, det evangelium jeg forkynte dere, det dere også tok imot, det dere også står på. Gjennom det blir dere også frelst, når dere holder fast på ordet slik jeg forkynte det, ellers blir det forgjeves at dere kom til tro. For først og fremst overga jeg til dere det jeg selv har tatt imot, at Kristus døde for våre synder etter skriftene, at han ble begravet, at han sto opp den tredje dagen etter skriftene.


Evangeliet (gospel) betyr "gode nyheter". Din gjeld er betalt, dødsstraffen er betalt for, du er fri.
Her er Jesu Kristi evangelium: At Kristus døde for våre synder i henhold til Bibelen og at han ble begravet, og at han steg opp den tredje dagen etter skriften.
Jesus brakte inn et lite barn som et levende eksempel for å vise hvem som kommer inn i himmelens rike.
Matteus 18:3 - Jesus sa: «Sannelig, jeg sier dere: Uten at dere vender om og blir som barn, kommer dere ikke inn i
himmelriket."


Slik blir man frelst. Det er barnslig enkelt, - så enkelt som ABC:


A - (admit) Innrøm at du er en synder.


Det er her den gudfryktige sorgen fører til ekte omvendelse for synder mot den rettferdige Gud, og det skjer da en forandring i våre hjerter. Vi forandrer oss, og Gud forandrer våre hjerter og fornyer oss, fra innsiden ut.
Paulus’ brev til romerne 3:10 - For det står skrevet: Det finnes ikke én som er rettferdig, ikke en eneste.
Paulus’ brev til romerne 3:23 - for alle har syndet og mangler Guds herlighet. (Vi er alle født syndere, det er derfor vi må bli født på ny (åndelig) for å komme inn i himmelens rike).

Paulus’ brev til romerne 6:23 - Syndens lønn er døden, men Guds nådegave er evig liv i Kristus Jesus, vår Herre. Den dårlige nyheten er at syndens lønn er døden, med andre ord betyr våre synder at vi har fått en dødsdom. Vi har en dødsstraff hengende over hodene våre, det er de dårlige nyhetene. Men her er den gode nyheten: Guds gave er et evig liv i Jesus Kristus, vår Herre.
Paulus’ brev til efeserne 2:8-9 - For av nåde er dere frelst, ved tro. Det er ikke deres eget verk, men Guds gave. Det hviler ikke på gjerninger, for at ingen skal skryte av seg selv.


B - (believe) Tro i ditt hjerte at Jesus Kristus døde for dine synder, ble begravet, og at Gud reiste Jesus opp fra de døde. Dette er å tro med hele ditt hjerte, at Jesus Kristus er frelseren, - som han sa at han var.


Paulus’ brev til romerne 10:9-10 - For hvis du med din munn bekjenner at Jesus er Herre, og i ditt hjerte tror at Gud har oppreist ham fra de døde, da skal du bli frelst.  Med hjertet tror vi så vi blir rettferdige, med munnen bekjenner vi så vi blir frelst.

Paulus’ brev til romerne 5,8:Men Gud viser sin kjærlighet til oss ved at Kristus døde for oss mens vi ennå var syndere.

Paulus første brev til Korinterne 15,3-4: For først og fremst overga jeg til dere det jeg selv har tatt imot, at Kristus døde for våre synderetter skriftene, 4at han ble begravet, at han sto opp den tredje dagen etter skriftene...

Johannes 3,16: For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv.


C – (call) Kall på Jesu Navn. Hver eneste person som noen gang har levd siden Adam, vil bøye sine knær og bekjenne med sin munn at Jesus Kristus er Herre, Herrens Herre og Kongens Konge.
Paulus’ brev til romerne 10,9-10: For hvis du med din munn bekjenner at Jesus er Herre, og i ditt hjerte tror at Gud har oppreist ham fra de døde, da skal du bli frelst. Med hjertet tror vi så vi blir rettferdige, med munnen bekjenner vi så vi blir frelst. Skriften sier:Ingen som tror på ham, skal bli til skamme.

Paulus’ brev til romerne 10:13 - Hver den som påkaller Herrens navn, skal bli frelst.


FRELSES BØNN

"Kjære Gud, jeg er en synder. Jeg ber om tilgivelse for mine synder. Jeg vil vende meg bort fra min synd. Jeg tror Jesus Kristus er din Sønn; Jeg tror at han døde på korset for mine synder, at han ble begravet og at du reiste ham opp til livet. Jeg har bestemt meg for å plassere all min tro på Jesus Kristus som min Frelser, og stole på at hans blod er tilstrekkelig for å redde min sjel, og å ta meg til himmelen. Takk, Herre Jesus, for at du frelser meg. Amen."

unsplash