OM OSS

OM OSS


JESUS TIL NASJONENE I HVER GENERASJON


Saron Groruddalen er en brobygger menighet der kulturer og generasjonene møtes. Som en flergenerasjons menighet er alle aldersgrupper representert og alle er med å bruke deres ferdigheter og gaver for å bygge Guds rike i felleskap.


Aldersspesifikt menighetsarbeid er viktig, men synergien på tvers av generasjonene skaper et rom for eldre generasjon å ha muligheten til å gi sin tro videre til en neste generasjon. I Saron Groruddalen blander vi tradisjonelle stilene som eldre generasjoner foretrekker, og kombinerer det med den moderne stilen som yngre tilbedere setter pris på i skjønn harmoni.


Kosmopolitiske Groruddalen representerer rundt 170 nasjonaliteter og omtrent halvparten av befolkningen har utenlandsk bakgrunn, resultatet er at Jesu misjonsbefaling om å ‘’Gå ut og gjør alle folkeslag til disipler’’ blir veldig levendegjort, da folkeslagene er rett utenfor vår dørterskel.
VÅR PASTOR


Baguma Buranga

 Tlf: 413 37 123

E-post: bburanga@hotmail.com


ELDSTERÅDET


Øivind Gustavsen

Tlf: 957 83 889

E-post: oeigus@online.no


Arne-Rein Johansen

Tlf: 922 85 972

E-post: arnerein@live.no


Svenn-Olav Larsen

(formiddagstreff, bibelgruppe, misjon)

Tlf: 478 19 382

E-post: svennla@online.no


Arild Madsø

Tlf: 63 99 55 71

Tlf: 971 76 969 - 907 42 277

E-post: arildmadso@gmail.com


   

unsplash