GREYTOWN NATAL, SØR AFRIKA

Saron er støttemenighet for Linn Charlotte Jamt som arbeider ut fra  Greytown i Natalprovinsen i Sør Afrika.


Følg arbeidet på facebook siden:
Hver lørdag er det barnemøter, faste ungdomsmøter tilrettelegning for barnehagene,friluftsmøter, leksehjelp, besøke fattige familier med mye mer.... 

Til deg overgir den vergeløse sin sak, for du er den farløses hjelper.


Salme 10,14