Program

SARON

Groruddalen pinsemenighet

Ammerudveien 29 F

0958 Oslo

 MØTER OG SAMLINGER 


Søndag  9. august kl. 11:

Arild Madsø og menighetens krefter

synger - spiller og vitner          *    *     *    *    *
søndag 16. august kl 18:

Torun og Yngvar Smerud Hansen

taler, synger og spiller
             V E L K O M M E N 
Copyright © All Rights Reserved