Program

SARON

Groruddalen pinsemenighet

Ammerudveien 29 F

0958 Oslo

 MØTER OG SAMLINGER 

A U G U S T

Søndag  9. kl. 11:

Arild Madsø og menighetens krefter

synger - spiller og vitner 


         *    *     *    *    *


Søndag 16.kl 18:

Torun og Yngvar Smerud Hansen

taler, synger og spiller


          *  *  *  *  *  *  *

Torsdag 20. kl. 13.30 avreise til Guriset for påmeldte


          *  *  *  *  *  *  *


Søndag 30. kl. 18 Esther og Jostein 

Janøy synger og taler.


          *  *  *  *  *  * Mandag 31. kl 18 Trekkspillklubben øver 
             V E L K O M M E N 
Copyright © All Rights Reserved