Program

P.g.a. smitteverns regler kan vi ikke holde samlinger !

                              + + + + + + 


Da vi ikke fikk ha møte med Linn Charlotte som planlagt 11.april,

har hun sendt oss sin hilsen på nyhet siden