Program

                           D E S E M B E R


Søndag 5. kl. 18: Svenn-Olav og Liv Turid Larsen synger og taler

                   Obs! etter møtet menighetsmøte vedrørende Misjon


Tirsdag 7. kl. 12: JULEAVSLUTNING FOR FORMIDDAGSTREFF.

mye sang - musikk, opplesning og andakt.  Trekkning av julelotteri. 


Søndag 12. kl. 11: Vi synger julen inn. Konsert med Natalia Miles.

Christina leser jule-evangeliet. Tale ved Baguma Buranga. Kirkekaffe


Onsadg 15. kl. 18: Juleavslutning i Bibelgruppa, med sang og andakt.Du er hjertelig velkommen til alle  våre samlinger


                           O K T O B E R

Søndag 31. kl. 11 Torun og Yngvar Smerud Hansen

taler, synger og spiller. Nadverd                            N O V E M B E R


Tirsdag 2. mrk. tiden kl. 12 FORMIDDAGSTREFF

Seniormusikken fra Betel Haga synger,spiller og vitnerSøndag  7. kl. 18  Roger Skaug talerOnsdag 10. kl. 18 Bibelstudie - samtale og bønnSøndag 14. kl. 17 mrk. tiden Baguma Buranga taler ungdom fra Tamilene synger og spiller. Kirkekaffe 
Søndag 21. kl 18 Torunn og Yngvar Smerud Hansen

synger og talerOnsdag 24. kl 18 Bibelstudie - samtale - og bønn

Søndag 28. kl. 11 Neema Solend fra misj. ungdom i oppdrag taler


Du er hjertelig velkommen til alle

våre samlinger