Program

SARON

Groruddalen pinsemenighet

Ammerudveien 29 F

0958 Oslo

 MØTER OG SAMLINGER 

          

           O K T O B E R 

Søndag 25. kl. 18 taler Jon Martin Øverby 


              NOVEMBER

Søndag 1. kl.11 taler Roger Skaug 

Søndag 8.kl 18 Torunn og Yngvar Smerud Hansen

                        synger og taler
Søndag 15. kl 11 taler Roger Skaug
Søndag 22. kl. 18 taler Jon Martin Øverby


Søndag 29. kl. 11 taler David Østby 
 DU ER HJERTELIG VELKOMMEN 
Copyright © All Rights Reserved