Program

 


Ifølge smittevernsreglene har vi nå lov til å salmles 20 personer.

for å være sikker på at det er plass kan du kontakte 

Arild Madsø på tlf. 971 76 969


Søndag  6. juni kl. 18: Menighetens krefter deltar med sang og tale
Søndag 13. juni kl.11: synger og taler Torunn og Yngvar Smerud Hansen                                       + + + + + +


Søndag 15.august kl. 18: starter vi opp igjen etter sommerferien med                                              sang og tale av menighetens egne krefter