Program
                       J A N U AR


Søndag 24. kl. 11: Toril R. Skjeggestad taler

Søndag 31. kl. 18: Torunn og Yngvar Smerud Hansen

                          synger og taler. misj.offer
programmet kan endres - dette avhenger av koronasituasjonen.