Program

                         

                                              

                                    M A I

Søndag  8. kl. 18: taler Baguma Buranga


Onsdag 11. kl. 18: Bibelstudie - samtale og bønn. enkel servering


Søndag 15. kl. 11: taler Svenn-Olav Larsen


Søndag 22. kl. 18: taler David Jensen


Søndag 29. kl. 11: taler Baguma Buranga


                          J U N I

Søndag   5. kl. 18: taler Baguma Buranga


Søndag  12. kl. 11: taler Baguma Buranga 


                

        DU ER ALLTID HJERTELIG VEKOMMEN


                                O K T O B E R

Søndag 31. kl. 11 Torun og Yngvar Smerud Hansen

taler, synger og spiller. Nadverd                            N O V E M B E R


Tirsdag 2. mrk. tiden kl. 12 FORMIDDAGSTREFF

Seniormusikken fra Betel Haga synger,spiller og vitnerSøndag  7. kl. 18  Roger Skaug talerOnsdag 10. kl. 18 Bibelstudie - samtale og bønnSøndag 14. kl. 17 mrk. tiden Baguma Buranga taler ungdom fra Tamilene synger og spiller. Kirkekaffe 
Søndag 21. kl 18 Torunn og Yngvar Smerud Hansen

synger og talerOnsdag 24. kl 18 Bibelstudie - samtale - og bønn

Søndag 28. kl. 11 Neema Solend fra misj. ungdom i oppdrag taler


Du er hjertelig velkommen til alle

våre samlinger