AKTIVITETER

Bibelstudie, Samtale og Bønn

Et tilbud til både unge og eldre

 

Vi samles annen hver onsdag kl.18.00

(se program på Gudstjeneste linken)Vi tar for oss Det Nye Testamentet kapittel for kapittel - et kapittel i hver samling.

Det gis plass for spørsmål og samtale om kveldens tema etter undervisningen.

Etter bibelstudie har vi sosialt samvær med en enkel servering og samtale.

Sang har alltid sin plass i våre samlinger.

Kvelden avsluttes med god tid avsatt for bønn.

Formiddagstreff

Første tirsdag i måneden

(se program på Gudstjeneste linken)

 

Venner fra forskjellige menigheter, og folk fra nabolaget hygger seg sammen med Saron-folket.


Programmet er enkelt, mye sang - opplesning - og kort andakt. I kaffepausen løser vi "verdens problemer",

så stemningen er god.

Trekning i gratis lotteriet skaper også spenning og munterhet.


DU ER HJERTELIG VELKOMMEN

unsplash