DELTA

Bibelstudie, Samtale og Bønn

Et tilbud til både unge og eldre

 

Visamles annen hver onsdag kl.18.00

(se program på forsiden)Vi tarfor oss Det Nye Testamentet kapittel for kapittel - et kapittel i hver samling.

Detgis plass for spørsmål og samtale om kveldens tema etter undervisningen.

Etterbibelstudie har vi sosialt samvær med en enkel servering og samtale.

Sanghar alltid sin plass i våre samlinger.

Kveldenavsluttes med god tid avsatt for bønn.

Formiddagstreff

Første tirsdag i måneden

(se program på forside)

 

Venner fra forskjellige menigheter, og folk fra nabolaget hygger seg sammen med Saron-folket.


Programmet er enkelt, mye sang - opplesning - og kort andakt. I kaffepausen løser vi "verdens problemer",

så stemningen er god.

Trekning i gratis lotteriet skaper også spenning og munterhet.


DU ER HJERTELIG VELKOMMEN