Kontakt

Kontakt


Pastorpar:


Arild og Anne-Lise Madsø       

Tlf.: 63 99 55 71

mob. 971 76 969 - 907 42 277

e.mail: arildmadso@gmail.com


Eldsteråd: 


Lars Botnedal Øivind Gustavsen                     

Tlf.  mob. 900 93 297

e.mail: oeigus@online.no


Arne-Rein Johansen   

Tlf. mob.922 85 972 

e.mail: arnerein@live.no           


             ******* 


Svenn-Olav Larsen (leder av

form. treff, bibelgruppe, misjon ) 

Tlf. mob. 478 19 382 

e.mail: svennla@online.no

Menighetskassen: 

1609.13.87917


Misjonskassen:          1645.07.31866 


Huskassen:                 1645.06.99342 


Vipps nr.: 560889


Organisasjonsnummer:   

971 437 308


Kasserer og regnskapsfører:


Unni Irene Solvoll

tlf. 22215628 mob. 41690549   

e.mail: unni_irene@live.no