Kontakt

Kontakt
Baguma Buranga

telf.474 14 486

e.mail: bburanga@hotmail.com


ELDSTERÅD:


Øivind Gustavsen                     

Tlf.  900 93 297

e.mail: oeigus@online.no


Arne-Rein Johansen   

Tlf. 922 85 972 

e.mail: arnerein@live.no 

        

Svenn-Olav Larsen (leder av

form. treff, bibelgruppe, misjon ) 

Tlf.  478 19 382 

e.mail: svennla@online.noArild  Madsø       

Tlf.: 63 99 55 71

mob. 971 76 969 - 907 42 277

e. post: arildmadso@gmail.comMenighetskassen:1609.13.87917 vipps. 560889


Misjonskassen:    1645.07.31866 vipps  734721 


Huskassen:         1645.06.99342 vipps  734496Organisasjonsnummer:     971 437 308


Kasserer og regnskapsfører:

Liv Turid Larsen

974 37 249

svennla@online.no