KAMENETS PODOLSKI

Evangelist Church, Kamenets Podolski, Ukraina


Her er en oppdatering fra arbeidet i Ukraina.


Svitlana og Konstantin giftet seg for ca. et år siden. Konstantin er fra Zapporitza som ligger sørøst i Ukraina. Konstantin har i mange år hjulpet fattige uteliggere i byen, der han har vært i tjeneste som gatepredikant.                                                       


Etter krigens utbrudd har dette arbeidet som hører til menigheten vokst veldig mye.  Det er store behov og byen ligger noen få kilometer fra fronten av krigen. Det er mange husløse og arbeidsledige som trenger mat og Guds ord.                                                   


Svitlana hjelper til i dette arbeidet, og de deler ut til alle som trenger det. Mange barn har også mistet sine foreldre og andre har gjerne fedre i krigen.

Det er en stor velsignelse å få være med å hjelpe til.

Vi vil takke alle som har bidratt til at barn og voksne har fått nødvendig mat og et Guds ord.

For han skal frelse den fattige som roper, den elendige som ingen hjelper har.


Salme 72, 12

5C3C7ED7B1AC4885A7E5C52524FEF8C3
50C8AE93753B406F8868B4A4703D5CE9
834369E005F34819B047D98A0F4CA35B
A6BDB57CB23942C18C4D3C0848EB128B
CB5331904111412BBF832E80F2AA429D
CC86BAD08AA443CCBDCFA447CBC53C09
DE8D18FD75DF4165B8A4727082BFA6A8
F25998D0E4814280A5DC91ABD83F8E0E