GI

BLI EN GIVER

SÅ INN I GUDS RIKE

Menighetskassen  560889


Misjonskassen      734721


Huskassen           734496

Menighetskassen  1609.13.87917


Misjonskassen      1645.07.31866


Huskassen           1645.06.99342

Kasserer:

Liv Turid Larsen

974 37 249

svennla@online.no

Org.nr: 971 437 308


Enhver må gi slik som han setter seg fore i sitt hjerte, ikke med ulyst eller av tvang. For Gud elsker en glad giver. Og Gud er mektig til å gi dere all nåde i rikelig mål, for at dere alltid og i alle ting kan ha alt det dere trenger til, og ha overflod til all god gjerning.


2 Korinterbrev 9,7-8