VÅR HISTORIE


VÅR HISTORIE


PINSEBEVEGELSEN 100 i GRORUDDALEN 

1911 - 2011

I 2011 var det 100 år siden den første pinsemenighet i Groruddalen ble dannet. Det hadde allerede vært møtevirksomhet i en tid, men i 1911 ble ønsket om en egen selvstendig menighet en virkelighet.


Ludvig Berge var foregangsmann og pådriver, og ble den første forstander for menigheten. Ludvig Berge var på dette tidspunkt allerede en kjent person i kristenlivet i Groruddalen. Han hadde i flere år hatt sitt virke innen kirken, men da han lot seg døpe på bibelsk vis, var det ikke lenger plass for han i denne sammenheng. Ludvig Berges kone, Kaia og Josefine Mikalsen, som begge spilte gitar var menighetens første sang og musikkrefter.


Det fortelles at man hadde kontakt med T. B. Barratt for råd og veiledning. Pinsebevegelsen var forholdsvis ny i landet, og det var ikke etablert mange pinsemenigheter på den tiden. Navnet på den nye menigheten ble Grorud Frie Evangeliske Menighet. Selv om navnet i ettertid kan virke noe misvisende, så var det aldri noen tvil om menighetens tilhørighet til pinsebevegelsen.


Filadelfiaforlaget utgav i 1936 en bok som de kalte Pinsevekkelsen i Norge gjennom 30 år. Denne boken ble tilegnet T. B. Barratt i anledning hans 75 års dag den 22. juli 1937.

Boken inneholdt Bl.a. en kortfattet omtale av alle de pinsemenigheter som var blitt etablert i de første 30 år. På Grorud står det i boken — ”ble menigheten ordnet allerede i 1911 under navnet Grorud Frie Evangeliske Menighet” avsnittet forteller om forstander Berge, om byggeplaner, om evangelister utsendt fra Grorud og om menighetens sterke misjonsengasjement.


I pinsehistorisk sammenheng brukes i jubileumsbøkene uttrykket "ble menigheten ordnet” i den forbindelse står dato og årstallene for menighetene utover hele landet.

For Oslo menighetene står det at Filadelfia ble ordnet 22. juni 1916 — Salem 1917 - Evangeliesalen 1925 og menigheten Saron 20 oktober 1933. Av Oslos Pinsemenigheter var altså Grorud den første som ble ordnet som menighet innen pinsebevegelsen.


Ved en kortfattet historisk oversikt skal vi se at denne menighet har vært i virksomhet uten avbrudd i alle disse 100 år. Etter sammenslåingen av Saron og Salem Grorud i 1998 har Saron Groruddalens pinsemenighet overtatt stafettpinnen.

Foruten husmøter leide vennene Losjelokalet Amallienborg.           

De hadde møter 2 ganger i uken.