Program

SARON

Groruddalen pinsemenighet

Ammerudveien 29 F

0958 Oslo

 MØTER OG SAMLINGER 

 

 

 

                                        September!

 

Søndag     2   kl. 18  Fellesmøte med Tamilene.

 

Tirsdag     4   kl. 11  Formiddagstreff.

 

Onsdag    5    kl. 18 Eldstemøte.

 

Lørdag      8    kl. 11  Senfrokost.

 

Søndag    9  kl. 11 Arne Øystein Rambekk taler.

 

Onsdag  12 kl. 19  Menighetsmøte.

 

Søndag   16 kl. 18  Sang og musikkmøte. Gunnila og Johan Sigvartsson

fra Sverige

Mandag 17 kl. 18 Trekkspillklubben øver.

 

Torsdag  20 kl. 12 Bønneringsledermøte hos Liv-Turid Larsen

 

Søndag  23  kl. 11  Misj. Elin Nordby og Linn Charlotte Jamt

 

Onsdag 26 kl. 19 Bibelstudie - bønn - samtale

 

Søndag  30  kl. 18 David Østby taler.

 

 

VELKOMMEN TIL VÅRE SAMLINGER

Copyright © All Rights Reserved