Program

SARON

Groruddalen pinsemenighet

Ammerudveien 29 F

0958 Oslo

 MØTER OG SAMLINGER 

 

 

 M A I

 

Søndag    6  kl. 11    David Østby taler. Sanggruppa synger.

 

Onsdag 9. kl. 19 Bibelstudie - samtale og bønn hos Liv Turid og Svenn Larsen

 

Lørdag 12. kl. 11 SENFROKOST med ønskesanger

Søndag  13 kl. 18   Leif Erling Fagermo taler.

 

Tirsdag  15 kl. 11   FORMIDDAGSTREFF. Sang og andakt ved Anne Lise og Arild Madsø

 

1.pinsedag  kl. 12    Fellesmøte med Evangeliesalen/Berøa

                                   Arild Madsø taler i Evangeliesalen/Berøa.

 

Tirsdag    22 kl.18   Trekkspillklubben øver.

 

Søndag   27 kl. 18   Terje Berntsen taler.

 

                                          J U N I

 

Søndag    3   kl.11   Misj. Birger Sandli taler.

 

Lørdag    9   kl.11   SENFROKOST. Besøk av Arvid Pettersen m/team

som synger og spiller

 

Søndag   10 kl.18    Anne-Lise og Arild Madsø synger og taler.

 

Tirsdag   12 kl.14    Trekkspillklubbens sommeravslutning.

 

Søndag    17 kl.11    Torstein Grotbæk taler.

 

Første møte etter sommeren blir Søndag 12 august kl.11.

 

NB! Husk menighetstur til Guriset 23-26 august. Påmelding, frist 10 juni.

Ønsker alle en God Sommer!

 

 

 

VELKOMMEN TIL VÅRE SAMLINGER

Copyright © All Rights Reserved