Program

 

SARON

Groruddalen pinsemenighet

Ammerudveien 29 F

0958 Oslo

 MØTER OG SAMLINGER 

J A N U A R

 

Søndag 7 kl. 18 David Østby taler. Brødrekoret synger.

 

Onsdag 10 kl. 19 Bibelstudie,samtale og bønn.

 

Søndag 14 kl. 11 Odd Hansen taler. Anne-Lise og Arild Madsø synger nattverd

 

Mandag 15 kl. 18 Trekkspillklubben øver.

 

Søndag 21 kl.18 Liv-Turid og Svenn Olav Larsen synger og taler.

 

Onsdag 24 kl. 19 Bibelstudie,samtale og bønn.

 

Søndag 28 kl. 11 Dag Arne Saltnes synger og taler.

 

 

F E B R U A R

 

 

Søndag 4 kl. 18 David Østby taler. Anne-Lise og Arild synger.

 

Tirsdag 6 kl. 11 Formiddagstreff.

 

Lørdag 10 kl. 11 Senfrokost.

 

Søndag 11 kl.11 David Østby taler. Sang av Øyvind. Nattverd.

 

Onsdag 14 kl. 19 Bibelstudie, samtale og bønn.

 

Søndag 18 kl. 18 David Østby taler. Sang av Liv-Turid og Svenn Olav.

 

Mandag19 kl. 18 Trekkspillklubben øver.

 

Onsdag 21 kl. 19 Menighetens Årsmøte.

 

Søndag 25 kl. 11 David Østby taler. Sang av Brødrekoret.

 

Onsdag 28 kl. 19 Bibelstudie,samtale og bønn.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © All Rights Reserved