Program

SARON

Groruddalen pinsemenighet

Ammerudveien 29 F

0958 Oslo

 MØTER OG SAMLINGER                                            M a r s


Søndag   3. kl. 18 Sang og musikkmøte med Bjørn Egil Steinset


Tirsdag   5. kl. 11 FORMIDDAGSTREFF. Harald Christiansen synger

                                                                                 og holder andakt

Lørdag    9. kl. 11 SENFROKOST. Dag Arne Saltnes synger og spiller


Søndag 10. kl. 11 Dag Arne Saltnes taler, synger og spiller


Onsdag 13. kl. 19 BIBELSTUDIE - samtale og bønn. enkel servering


Søndag 17. kl. 17 (mrk. tiden) ÅRSFEST. David Østby deltar


Søndag 24. kl. 11 Fred Vidar Tveter taler og synger


Onsdag 27. kl. 19 BIBELSTUDIE - samtale og bønn. enkel servering


Søndag 31. kl. 18 Odd Hansen taler   

 

                        V E L K O M M EN til våre samlingerCopyright © All Rights Reserved