Program

SARON

Groruddalen pinsemenighet

Ammerudveien 29 F

0958 Oslo

 MØTER OG SAMLINGER 


                                                  

            N O V E M B E R


Fredag  15. kl. 15 - 17 FREDAGSKLUBBEN


Søndag  17. kl. 11  Anne Lise og Arild Madsø

                                synger og taler. Nattverd


Mandag 18. kl. 18 Trekkspillklubben øver


Fredag  22. kl. 15 - 17 FREDAGSKLUBBEN


Søndag 24. kl. 18  David Østby taler. Sanggruppa synger 


Onsdag 27. kl. 19  BIBELSTUDIE - samtale og bønn

                                                              enkel servering


Fredag 29. kl. 15 - 17 FREDAGSKLUBBEN


Lørdag 30. kl. 11 Juleavslutning for Senfrokost og                                                 formiddagstreff.

                             Åresalg med inntekt til misjon                   D e s e m b e r


Søndag  1. kl. 11  Fred Vidar Tveter synger, spiller og taler Søndag  8. kl. 18  Vi synger julens sanger med

                              Anne og Magne Bregård


Onsdag 11. kl. 19 Juleavslutning for BibelgruppaSøndag 15. kl. 11 Terje Berntzen taler  Søndag 22. kl. 18 Anne Lise og Arild Madsø

                              synger og taler


2 juledag   kl. 11 Felles julegudstjeneste med 

                             Evangeliesalen/Berøa i Nordregt.

 


                                 

Du er alltid velkommen til våre samlinger

Copyright © All Rights Reserved