Program

SARON

Groruddalen pinsemenighet

Ammerudveien 29 F

0958 Oslo

 MØTER OG SAMLINGER 

 

 

O K T O B E R

Tirsdag 2 kl. 11 FORMIDDAGSTREFF. Sang og andakt ved

ÅSE og ODD FREDRIKSEN

Søndag 7 kl. 11 JØRGEN CLOUMANN taler

Liv Turid og Svenn-Olav Larsen synger

 

Onsdag 10 kl. 19 BIBELSTUDIE – samtale – bønn. Enkel servering

 

Søndag 14 kl. 18 EGIL JOHANSEN synger og taler

 

Søndag 21 kl. 11 BERIT og ARNE ØYSTEIN RAMBEKK synger og taler

 

Mandag 22 kl. 18 Trekkspillklubben øver

 

Onsdag 24 kl. 19 BIBELSTUDIE – samtale – bønn- Enkel servering

 

Søndag 28. kl 18 Møte David Østby taler. Sanggruppa synger.

 

N O V E M B E R

 

Søndag 4 kl. 11 ANNE-LISE og ARILD MADSØ taler og synger

Tirsdag 6 kl. 11 FORMIDDAGSTREFF. Sang og andakt ved

Harald Christiansen

 

Lørdag 10 kl. 11 SENFROKOST. LENNART LARSSON synger og spiller

 

Søndag 11 kl.18 LENNART LARSSON synger og taler

 

Onsdag 14 kl. 19 BIBELSTUDIE – samtale – bønn. Enkel servering

 

Søndag 18 kl. 11 ANNE OG MAGNE BREGÅRD synger og taler

 

Mandag 19 kl 18 Trekkspillklubben øver

 

Søndag 25 kl 18 DAVID ØSTBY taler. Sanggruppa synger

 

Onsdag 28 kl. 19 BIBELSTUDIE – samtale – bønn. Enkel servering

 

 

VELKOMMEN TIL VÅRE SAMLINGER

 

 

Copyright © All Rights Reserved