Program

SARON

Groruddalen pinsemenighet

Ammerudveien 29 F

0958 Oslo

 MØTER OG SAMLINGER 

F E B R U A R

 

Søndag 4 kl. 18 David Østby taler. (se tema under nyheter)

Anne-Lise og Arild synger.

 

Tirsdag 6 kl. 11 Formiddagstreff. Kay Nyfelt synger og holder andakt.

 

Lørdag 10 kl. 11 Senfrokost.

 

Søndag 11 kl.11 David Østby taler. Sang av Øyvind. Nattverd.

 

Onsdag 14 kl. 19 Bibelstudie, samtale og bønn.

 

Søndag 18 kl. 18 David Østby taler. Sang av Liv-Turid og Svenn Olav.

 

Mandag19 kl. 18 Trekkspillklubben øver.

 

Onsdag 21 kl. 19 Menighetens Årsmøte.

 

Søndag 25 kl. 11 David Østby taler. Saronmusikken synger.

 

Onsdag 28 kl. 19 Bibelstudie,samtale og bønn.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © All Rights Reserved