Program

SARON

Groruddalen pinsemenighet

Ammerudveien 29 F

0958 Oslo

 MØTER OG SAMLINGER 


                                                             

                                                     A P R I L


Tirsdag    2. kl. 11oo     FORMIDDAGSTREFF


Søndag   7. kl. 11oo     Toril Rinding Skjeggestad taler


Onsdag 10. kl. 19oo     Bibelstudie - samtale og bønn, enkel servering.


Lørdag  13. kl. 11oo     SENFROKOST 


PÅSKENS MØTER, FELLES MED EVANGELIESALEN/BERØA Osvald Instebø taler

i alle møtene


Palmesøndag  kl. 11oo i Saron 


Skjærtorsdag  kl. 11oo i Evangeliesalen/Berøa


Langfredag     kl. 11oo i Saron


1. Påskedag    kl. 11oo i Evangeliesalen/Berøa   


Onsdag 24. kl. 19oo     Bibelstudie - samtale -og bønn, enkel servering


Søndag 28. kl. 18oo      David Østby taler. Sanggruppa.           Du er Alltid velkommen til våre samlinger

 Copyright © All Rights Reserved