Program

SARON

Groruddalen pinsemenighet

Ammerudveien 29 F

0958 Oslo

 MØTER OG SAMLINGER 

 

 

A P R I L !

 

1.Påskedag kl. 11 Høytidsmøte. Gunnar Østrem taler i Saron.

 

Søndag 8. kl. 11 Terje Berntsen taler. Anne-Lise og Arild Madsø synger.

 

Onsdag 11. kl. 19 Bibelstudie – samtale – bønn. Enkel ervering

Lørdag 14. kl. 11 SENFROKOST med ønskesanger.

 

Søndag 15. kl. 18 Toril Rinding Skjeggestad taler. Sanggruppa

 

Mandag 16. kl. 18 Trekkspillklubben øver.

 

Søndag 22. kl. 11 Liv-Turid og Svenn Olav Larsen synger og taler. Nattverd.

 

Onsdag 25. kl. 19 Bibelstudie – samtale – bønn. Enkel servering

Søndag 29 kl. 18 Anne og Magne Bregård synger og taler.

 

 M A I

 

Søndag    6  kl. 11    David Østby taler. Sanggruppa synger.

 

Onsdag 9. Bibelgruppas sommeravslutning hos Liv Turid og Svenn

 

Søndag  13 kl. 18   Liv-Turid og Svenn Olav Larsen synger og taler.

 

Tirsdag   15 kl. 11   Formiddagstreff.

 

1.pinsedag  kl. 12    Fellesmøte med Evangeliesalen/Berøa

                                   Arild Madsø taler  I Evangeliesalen/Berøa.

 

Tirsdag    22 kl.18   Trekkspillklubben øver.

 

Søndag   27 kl. 18   Terje Berntsen taler.

 

                                          J U N I

 

Søndag    3   kl.11   Misj. Birger Sandli taler.

 

Lørdag    9   kl.11   SENFROKOST. Besøk av Arvid Pettersen m/team

som synger og spiller

 

Søndag   10 kl.18    Anne-Lise og Arild Madsø synger og taler.

 

Tirsdag   12 kl.14   Trekkspillklubbens sommeravslutning.

 

Søndag    17 kl.11    Torstein Grotbæk taler.

 

Første møte etter sommeren blie Søndag 12 august kl.11.

 

NB! Husk menighetstur til Guriset 23-26 august. Påmelding, frist 10 juni.

Ønsker alle en God Sommer!

 

 

 

VELKOMMEN TIL VÅRE SAMLINGER

Copyright © All Rights Reserved