Program

SARON

Groruddalen pinsemenighet

Ammerudveien 29 F

0958 Oslo

 MØTER OG SAMLINGER 

 

 

 

                                    F E B R U A R

 

Søndag  3.  kl. 18 DAVID ØSTBY taler.  Sang av gruppa

 

Tirsdag  5. kl. 11 FORMIDDAGSTREFF.

                                         Gruppe fra Evangeliesalen/Berøa deltar

 

Lørdag   9. kl. 11 SENFROKOST med ønskesanger, andakt og utloddning

 

Søndag 10. kl. 11 Liv Turid og Svenn-Olav Larsen taler og synger

 

Onsdag 13. kl. 19 Bibelstudie, samtale og bønn. Enkel servering.

 

Søndag 17. kl. 18 Nils Petter Lien synger og taler

 

Onsdag 20. kl. 19 ÅRSMØTE


Fredag  23. kl. 18 HYGGETREFF sammen med forst. Vladimir og Vera Koval

 

Søndag 24. kl. 11 forst. Vladimir og Vera Koval synger og taler. Nattverd

 

Onsdag 27. kl. 18 Bibelstudie, samtale og bønn. Enkel servering


                                           M a r s

Søndag   3. kl. 18 Sang og musikkmøte med Bjørn Egil Steinset

Tirsdag   5. kl. 11 FORMIDDAGSTREFF. Harald Christiansen synger

                                                                                 og holder andakt

Lørdag    9. kl. 11 SENFROKOST. Dag Arne Saltnes synger og spiller

Søndag 10. kl. 18 Dag Arne Saltnes taler, synger og spiller

Onsdag 13. kl. 19 BIBELSTUDIE - samtale og bønn. enkel servering

Søndag 17. kl. 17 (mrk. tiden) ÅRSFEST. David Østby deltar

Søndag 24. kl. 11 Fred Vidar Tveter taler og synger

Onsdag 27. kl. 19 BIBELSTUDIE - samtale og bønn. enkel servering

Søndag 31. kl. 18 Odd Hansen taler  

 

 

                        V E L K O M M EN til våre samlingerCopyright © All Rights Reserved