Misjon

Linn Charlotte har fått visum for 3 nye år og er glad for å være tilbake i Greytown etter 6 uker i Norge....


Saron er støttemenighet for Linn Charlotte Jamt som arbeider ut fra  Greytown i Sør Afrika. Hver lørdag er det barnemøter, faste ungdomsmøter tilrettelegning for barnehagene, friluftsmøter, leksehjelp, besøke fattige familier med mye mer.... 


BARNEHJEMMET I KAZIBA, KONGO

FÅR FAST STØTTE FRA SARON

Det bor i overkant av 60 foreldreløse barn på hjemmet.

Barnehjemmet sliter med dårlig økonomi. Til tross for dette har barna det trygt  og får godt stell av omsorgsfull betjening.


BE INDERLIG FOR BARNA OG HJELPERNE !!

 

Skolen i Lessos, Kenya får støtte fra Saron 

Det som begynte i all beskjedenhet rett etter år tusen skifte har i dag etter snart 20 år vokst seg til å bli en skole som nyter stor annerkjennelse og respekt.

Det vekker oppsikt at elevene ved denne utkantskolen står for distriktets beste eksamensresultater år etter år.

Svært enkle forhold tiltross med bølgeblikk-bygninger og inventar som absolutt burde ha vært erstattet med noe mer up to date hva pulter, tavler etc. angår, så presterer elevene langt over landsgjennomsnittet i alle fag.

Elevene opplever kjærlighet og forståelse. De som ingen omsorgspersoner har får bo gratis i internatet. Alle får gå på skolen enten foreldrene kan betale eller ei (det er kun noen ganske få som har betalingsevne)

Ingen trenger å være redd for å miste skoleplassen på grunn av dårlig økonomi.

Sist men ikke minst , elevene får høre om Jesus daglig både morgen og kveld. 


ØNSKER DU Å STØTTE VÅRT MISJONSARBEID SÅ ER  VÅR MISJ. KTO.: 1645.0731866 


(for skattefritak kontakt vår misj. kasserer )