MisjonSaron er støttemenighet for Linn Charlotte Jamt som arbeider ut fra  Greytown i 

Natalprovinsen i Sør Afrika. Hver lørdag er det barnemøter, faste ungdomsmøter tilrettelegning for barnehagene, friluftsmøter, leksehjelp, besøke fattige familier med mye mer.... 


Barnemøte på Ahrens og Eshane            skolemøte i Greytown                barnehagen i

                                                                                                         Mpalaza

BARNEHJEMMET I KAZIBA, KONGO

FÅR FAST STØTTE FRA SARON

Det bor i overkant av 60 foreldreløse barn på hjemmet.

Barnehjemmet sliter med dårlig økonomi. Til tross for dette har barna det trygt  og får godt stell av omsorgsfull betjening.


BE INDERLIG FOR BARNA OG HJELPERNE !!

 

EVANGELIST CHURCH, KAMENETS PODOLSKI, UKRAINA


Menigheten i Kamenets Podilskij har arrangert sommerleir for barn.

I flere dager var en gruppe med ungdommer som hjalp til med dette. Det ble et vellykket arrangement der mer enn 50 barn fikk være med på mange aktiviteter. Dette har vert et stort lyspunkt for dem midt i krigen som raser i øst.               

I tre dager samlet de barn fra nærområdet og foreldre fra alle slags familier fikk se at kirken ønsker å gi barna Guds ord og kjærlighet i denne vanskelige tiden.


I en periode var det overfylt med flyktninger i byen.

Mange familier med barn fikk mat, klær og husly i den vanskeligste tiden. 

    ØNSKER DU Å STØTTE VÅRT MISJONSARBEID SÅ ER  VÅR MISJ. KTO.: 1645.0731866 


(for skattefritak kontakt vår misj. kasserer )