Misjon

SARON

Groruddalen pinsemenighet

Ammerudveien 29 F

0958 Oslo

Kjære alle venner i Saron !

Takk for sist!

Nå har jeg kommet meg vel fram til Sør Afrika og installert meg i mitt nye hjem.

Jeg går rundt med en takknemlighet av å kunne få være ute og være til hjelp i arbeidet med Elin.

Tusen takk for forbønn og støtte 


I går startet vi opp igjen, etter sommerferien, med ungdomsmøter på Ahrens

(en av de tre menigheter som Elin har som sitt arbeidsfelt) 

Vær med å be om at ungdommene åpner sine hjerter for Jesus og lar han få være deres hyrde Joh. 10.14 "Jeg er den gode hyrde, jeg kjenner mine, og mine kjenner meg"

Jeg tar del i barnehagen på Ahrens og vil være der flere dager i uka. 

Det er så flott å se arbeidrene gjøre en så god jobb for å gi trygghet, kjærlighet og omsorg til barna.


masse hilsener fra Linn Charlotte 

BARNEHJEMMET I KAZIBA, KONGO

FÅR FAST STØTTE FRA SARON

Det bor i overkant av 50 foreldreløse barn på hjemmet.

Barnehjemmet sliter med dårlig økonomi. Til tross for dette har barna det trygt  og får godt stell av omsorgsfull betjening.

BE INDERLIG FOR BARNA OG HJELPERNE !!

 
Skolen i Lessos, Kenya får støtte fra Saron 

 

Det som begynte i all beskjedenhet rett etter år tusen skifte har i dag etter snart 20 år vokst seg til å bli en skole som nyter stor annerkjennelse og respekt.

Det vekker oppsikt at elevene ved denne utkantskolen står for distriktets beste eksamensresultater år etter år.

Svært enkle forhold tiltross med bølgeblikk-bygninger og inventar som absolutt burde ha vært erstattet med noe mer up to date hva pulter, tavler etc. angår, så presterer elevene langt over landsgjennomsnittet i alle fag.

Elevene opplever kjærlighet og forståelse. De som ingen omsorgspersoner har får bo gratis i internatet. Alle får gå på skolen enten foreldrene kan betale eller ei (det er kun noen ganske få som har betalingsevne)

Ingen trenger å være redd for å miste skoleplassen på grunn av dårlig økonomi.

Sist men ikke minst , elevene får høre om Jesus daglig både morgen og kveld. 

Copyright © All Rights Reserved