Andakt

SARON

Groruddalen pinsemenighet

Ammerudveien 29 F

0958 Oslo

                                                                A N D A K T 

Salme 16,1: Bevar meg Gud

Ja, dette er vel en velkjent bønn for de fleste.

Det er så lett å miste denne fryden og begeistringen over frelsen, den nyfrelstes fryd og begeistring må bevares.

Bevar meg i Ordet.

Ordet som skaper liv og begeistring i oss. Ordet som frelser og som vi henter svar på mange spørsmål i hverdagen. Ordet om korset, oppstandelsen, himmelen. Dette vidunderlige og altomfattende Herrens ord.

Bevar meg i Bønnen

Denne kraft som gjør det umulige mulig. Som bevarer oss fra frafallets gru. Som gir kraft til den som ingen krefter har. Som gir mot og innsikt i den åndelige verden.

Bevar meg i Ånden

Vandre med Gud i hverdagens mange utfordinger. Vandre i Ånden med seg selv. Være lydig når Ånden sier, dette er veien vandre på den

Bevar meg i menigheten

Herre la meg vandre i lyset, så jeg har samfunn med medvandrere i menigheten. Være fysisk og åndelig tilstede.

Herren svarer på våre bønner, han sier:

Bevar ditt hjerte framfor alt du bevarer, for livet utgår fra det


Kjære venn, om du roper eller er ordløs innfor Herren, hører Han deg og vil hjelpe deg.

La oss være i Herrens nærhet, stille i Hans favn.

La meg få se ditt ansikt kjære Jesus, få se meg glad på all din herlighet.

Du har jo sagt at du vil bære byrden, når trett jeg segner i min ensomhet.

Herre, takk for at du er hos oss hver enkelt nå.

Takk for at du er den hjelpeløses hjelper.


Odd M. Hansen 


Copyright © All Rights Reserved