Andakt

                                                       

                                         

                                      A N D A K T

Vi lever i en urolig verden.... nyhetsbilde forteller om krig og nød.  Mye av dette kan være med å skape frykt. Men Jesus hilser oss og sier " Frykt ikke, for jeg er med deg. Se deg ikke engstelig om for jeg er din Gud" 

Hadde dette vært en hilsning fra et menneske, så hadde det hatt liten verdi, men hilsningen er fra himmelens og jordens skaper.

Den inneholder ingen garanti om et liv uten prøvelser og vanskeligheter, men den inneholder en garanti om at Han er med i alle livets situasjoner.

Hilsenen og garantien gjelder ikke bare oss i den fredelige del av verden, nei den gjelder alle som har tatt sin tilflukt til Jesus Kristus, også de som opplever forfølgelse og de verste lidelser.

Deres frimodige vitnesbyrd lyder i nattens mørke.....

"om jeg enn skulle vandre i dødsskyggens dal, frykter jeg ikke for vondt, for du er med meg!"

Jeg er redd at vi i vår veldstand og i vår overflod lett mister noe vesentlig av evangeliets herlige budskap. Vi er et pilgrimsfolk. Vi har ikke her vårt blivende sted.

Jesus sendte ut sine disipler to og to og de kommer jublende tilbake og sier, " ennå de onde ånder er oss lydige i ditt navn". Men Jesus møter dem på en forunderlig måte og sier "Gled der ikke over alt dette, men gled dere over at deres navn er skrevet i livets bok".

Han presiserer hva som er det viktigste i våre liv.

Dette er selve grunnfjellet i vår glede. Tenk Jesus har gått foran for å berede oss et sted. Vi kan minne hverandre om at Jesus er oppstandelsen og livet.


Svenn O. Larsen      

                                                                 

                               A N D A K T