Andakt

SARON

Groruddalen pinsemenighet

Ammerudveien 29 F

0958 Oslo

                                                                 A N D A K T

Når dette programmet trer i kraft skriver vi år 2020, og enda et år ligger bak oss hvor vi har hatt både oppturer og nedturer, men i dag ser vi framover og tenker "Hva vil dette året bringe ?"

I Filliperne 3,14 leser vi "Men ett gjør jeg: Jeg glemmer det som er bak og strekker meg ut etter det som er foran, og jager mot målet, til den seierspris som Gud har kalt oss til der ovenfra i Kristus Jesus"

Paulus som skrev dette hadde mange slags erfaringer som han hadde fått i den tiden som hadde gått.

Han kunne ikke stryke ut minne om sin fortid, men han avviste og la fortiden hindre veien fram mot målet.

Han ville glemme sitt tidligere liv, og ikke la det forstyrre han i sin gjerning for Jesus. Han ønsket heller ikke å hvile på de gjerningene han allerede hadde gjort for Kristus, men forsatte å arbeide for ham. 

Han ville strekke seg ut etter det som lå foran, mot målet og seiersprisen som lå der framme når målet var nådd.

Vi er ofte opptatt med det som vi har opplevd, men det ligger bak oss, og det kan vi ikke gjøre noe med, vi vil heller strekke oss ut etter det som ligger foran, for det er fremtiden vi skal inn i.

Vi takker Gud for velsignelser i året som har gått, men vi vil ha mer av Han som kan gi oss mer enn alt. 

Se, jeg gjør noe nytt sier Herren, og vi ønsker å ta imot det han gir oss.

Kan vi si med de gamle patriaker, de så det Gud hadde lovet ligge der framme, og vi er enda nærmere målet en de var.

Vi fokuserer på målet som er Himmelen, for vår Herre Jesus Kristus kommer snart.

GODT NYTT OG VELSIGNET ÅR FRA HERREN !


Arild


Copyright © All Rights Reserved