Andakt

                                                       

                                                           A N D A K T

Vi fordyper oss i Salme 8, v. 2 - 10.


"Herre, vår Herre! Hvor herlig ditt navn er over hele jorden,

du som har utbredt din prakt over himmelen !

Av småbarns og spedbarns munn har du reist et vern for dine

motstanderes skyld, for å stoppe munnen på fienden og den

hevngjerrige.

Når jeg ser din himmel, dine fingers verk, månen og stjernene som du

har satt der - hva er da et menneske at du kommer ham i hu, en

menneskesønn, at du ser til ham! Du gjorde ham lite ringere enn Gud.

med ære og herlighet kronte du ham. Du gjorde ham til hersker over

dine henders verk, alt la du under hans føtter: Sauer og okser, alle

sammen, ja også markens ville dyr, himmelens fugler og havets fisker,

alt som ferdes på havenes stier.

Herre, vår Herre! Hvor herlig ditt navvn er over hele jorden!" 


La salme 8 senke seg ned i oss og gjøre noe nytt i oss.

Nye opplevelser og åpenbaringer.

Kjære venn: Ha en rik dag

 


                                                                 

                               A N D A K T