Andakt

Uker og dager jager avgårde og etter mange måneder uten møter på grund av kovid smitten ser det ut til at vi kan begynne å ha møter igjen fra 30. mai.


Men nå skal vi feire en av de store kristne høytider - Pinse.

Vi må feire den hver for oss, men vi takker for enda en gang at vi kan lese pinsens evangelium.

Ap.gj. 1,8 står det " Men dere skal få kraft idet Den Hellige Ånd kommer over dere. Og dere skal være mine vitner både i Jerusalem, og i hele Judea og Samaria og like til Jordens ende"

Det var de siste ordene Jesus sa før han ble løftet opp til Himmelen.

Disiplene sto kan hende litt rådville med det samme Jesus hadde forlatt dem, men han hadde gitt dem et fantastisk løfte med på veien veidere.

I det vi kaller misjonsbefalingen sier han også "og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende"

Verdens ende er ikke kommet enda, så da betyr det at Han er med oss også idag. Han er med deg der du er.

Vi har fått kraften, Den Hellige Ånd er med hvert enkelt menneske som har sagt ja til Ham. Disiplene gikk ut og forkynte evangeliet og tegn og under fulgte med dem, Jesus er den samme idag. Den Hellige Ånd er den samme idag. Tør vi ta Jesus på ordet og gå?

Vi er mange som har erfart at Jesu ord holder, at Den Hellige Ånd er med og velsigner når vi er med og vitner eller synger om Ham som har frelst oss og bevart oss.

Pinsens budskap er aktuelt og det er virksomt også idag.

Vi ønsker dere alle en velsignet God Pinse !  


Arild og Anne Lise