Andakt

                                                       

                                         


                                       ANDAKT

Andaktsordet i dag finner vi i JOH.EV. 6- VERS 24

"Sannelig, sannelig sier jeg dere: Den som hører mitt ord og tror han som har sendt meg, han har evig liv, og kommer ikke til dom, men er gått over fra døden til livet" Dette er er det sanne enkle evangeliet, det er frelsens vei. Tenk at vi har fått del i dette.

Den som hører mitt ord og tror på ham som har sendt meg har evig liv og kommer ikke til dom.

Paulus sier i brevet til Efeserne "men Gud som er rik på  miskunn, har på grunn av sin store kjærlighet, som han elsket oss med, gjordt oss levende med Kristus, vi som var døde ved våre overtredelser, av nåde er dere frelst".

Den som tror han skal bli frelst, og troen er ingen prestasjon som vi kjemper oss fram til, nei det en gave fra ham som er troens opphavsmann og fullender, Jesus Kristus. Når vi tar imot ham i vårt hjerte, så gir han oss denne gaven uforskyldt av bare nåde.

Dette enkle budskapet har vi rett til å bruke som vårt personlige vitnesbyrd, det må fylle vårt hjerte. Da har vi alltid noe og bringe videre. Paulus sier i Efeserbrevet kapitel 1 " lovet være Gud, vår Herre Jesu Kristi far, han som har velsignet oss med all åndelig velsignelse i Himmelen 

i Kristus. For i Ham har han utvalgt oss før verdens grunnvoll ble lagt".

I Ham har vi forløsningen ved hans blod. Syndenes forlatelse, etter Hans nådes rikdom

Denne nåde har han gitt oss i rikt mål. For av nåde er dere frelst, ved tro og dette er ikke av dere selv, det er Guds gave.

Må Gud gi våre hjerter opplyste øyne så vi kan forstå hvilket håp han har kallt oss til, og hvor overveldende stor hans kraft er for oss som tror, etter virksomheten av Hans veldige kraft.


Svenn-Olav Larsen 

                                                                 

                                                       

                                         

                                       

  

 

                                                                 

                               A N D A K T