Andakt

                                A N D A K T

Teksten i dag er den siste delen av vers 4 i Profeten Sakaria 3

"Se jeg tar din missgjerning bort fra deg og kler deg i høytidsklær"

Josva blir anklaget av fienden, men Gud forsvarer sitt folk.

Ja, å gå lydighetens vei fører alltid til velsignelse fra Himmelen.

I det 3 verset ser vi at Josva oppdager at han hadde skitne klær da han sto foran engelen.

Når vi står for himmelens utsendinger, ser vi at vi har behov for renselse. Engelen sa ikke, rens deg og kom så tilbake, nei han sa - vers 4. "Ta de skitne klærne av ham!"

Tl Josva sa han: "Se, jeg tar din missgjerning bort fra deg og kler deg i høytidsklær. Sett en ren lue på hans hode, og de satte den rene luen på hodet hans og hadde på ham andre klær mens Herrens engel stod der"

På luen stod de: "Helliget Herren"

Takk for Golgatas rensende kraft, når vi kommer lydig til Ham slik som vi er, renser Herren oss rene i Lammets blod. Renset ren i hele vår kropp. 

Luen på vårt hode betyr nye rene tanker. Fylt med himmel tanker og himmelforbindelse, da vandrer vi videre og er sendebud fra himmelen med det glade budskap.

Det er ingen fordømmelse for den som er i Jesus Kristus.

Fiendens angrep vil komme, men der er også en forsvarer - Talsmannen - Advokaten - Forbederen. Ikke et sekund er Jesus borte. Han bor ved troen i vårt hjerte, takk og pris.

Takk Herre Jesus for din omsorg og hjelp i alle ting. Ved å komme til deg blir vi fornyet både utvendig og innvendig.

Kjære venn - du står i sentrum av Herrens oppmerksomhet, du er tegnet i begge Hans hender.


Odd M. Hansen