Andakt

                                                       

                                          A N D A K T

I Paulus avskjedstale til Tessaloniker menigheten sier han, "Må Han selv fredens Herre, gi dere fred alltid og på alle måter. Vår Herre Kristi nåde være med 

dere alle"

Disse to ord - NÅDE og Fred - er noe av gjennomgangstonen i alle Paulus brever, ja, ikke bare i hans brever, men i hele det nye testamentet. Fred er ikke en selvfølge i vår verden i dag, nei man opplever ufred og krig mange steder.

Det er først når man mister freden man virkelig forstår hvor verdifull freden er - det være seg i et land eller i menneskets hjerte.

Paulus hadde en fortid som forfølger av Guds menighet. Han var ikke en person man tenkte på i forbindelse med fred - nei tvert imot - Han var en fryktet mann - et menneske uten tanke på andres lidelser.

Men så møtte han den oppstandne Jesus Kristus - mannen han hatet og som han ville bevise var en forfører og falsk profet.

I dette møte med Jesus ble hans liv totalt forandret. Hatet og ufreden ble borte - Jesus møtte ham med nåde og fylte hans hjerte med fred og kjærlighet.

Jesus møter ogå oss med sitt tilbud i dag. "Min nåde og min fred gir jeg dere"

Vi kan hvile i Hans løfte "alle de som tok imot Ham, dem gav han rett til å bli Guds barn, de som tror på Hans navn.


Svenn O. Larsen

                                                                 

                               A N D A K T