Andakt

SARON

Groruddalen pinsemenighet

Ammerudveien 29 F

0958 Oslo


                                          A N D A K T

Salme16,1: BEVAR MEG GUD.

Ja, dette er vel en velkjent bønn for de fleste. 

La oss be om å bli bevart i frelsesfryden. Denne umistlige skatt.

Det er så lett å miste denne fryden og begeistringen over frelsen, den nyfrelstes fryd og begeistring må bevares.

Bevar meg i Ordet. Ordet som skaper liv og begeistring i oss. Ordet som frelser og som vi henter svar på  mange spørsmål i hverdagen. Ordet om korset, oppstandelsen, 

himmelen - dette vedunderlige og altomfattende Herrens ord.

Bevar meg i bønnen. Denne kraft som gjør det umulige mulig. Som bevarer fra frafallets gru. Som gir kraft til  den som ingen krefter har. Som gir mot og innsikt i den åndelige verden.

Bevar meg i Ånden. Vandre med Gud i hverdagens mange utfordringer. Vandre i Ånden med seg selv. Være lydig når Ånden sier, dette er veien vandre på den.

Bevar meg i menigheten. Herre la meg vandre i lyset, leve i lyset, så jeg har samfunn med medvandrere i menigheten. 


Herren svarer på våre bønner, han sier "Bevar ditt hjerte framfor alt du bevarer, for livet utgår fra det"

Ordsp. 4,23: "Min sønn, akt på mine ord, bøy ditt øre til min tale. La dem ikke vike fra dine øyne, bevar dem dypt i ditt hjerte. For det er liv for hver den som finner dem. Og legedom for hele han legeme."

1 Mos. 28,15: "Se jeg er med deg og vil bevare deg hvor du går.


Bønn er ingen prestasjon. I Bønnen skal vi få være oss selv i møte med Gud, og i trygg tillit få legge fra oss det som tynger. Vi skal ikke prestere noe innfor Herren, vi skal være der i Hans nærhet. Om vi roper i vår nød, eller er ordløse i vår bønn, hører Han oss. Du husker Hanna i det gamle testamentet, ingen hørte noe, bare hennes lepper beveget seg, men Herren hørte.

Kjære venn, om du roper eller er ordløs innfor Herren så hører han deg og vil hjelpe deg. La oss være i Herrens nærhet, stille i Hans favn.


La meg få se ditt ansikt kjære Jesus,få se meg glad på all din herlighet.

Du har jo sagt at du vil bære byrden. når trett jeg segner i min ensomhet.


Herre, takk for at du er hos oss hver enkelt nå. Takk for at du er den hjelpeløseshjelper.Odd M. Hansen

 

 


                                                                 

Copyright © All Rights Reserved