Andakt

I Markus 11,1-10 leser vi at Jesus gjør seg i stand til sitt siste offentlige inntog i Jerusalem. 

Nå kommer han som Messias til Betfage (mulig et lite sted før Betania) der han overnattet.

Her sender Jesus to av sine disipler av sted i et spesielt oppdrag. De skulle hente en eselfole og bringe den til ham. Disiplene spurte ikke hva han skulle bruke den til, men de gikk og gjorde som Jesus sa.

Eieren av denne folen hadde muligens kjennskap til Jesus. En eselfole var et lite verdsatt dyr, men Jesus kunne bruke det.

"Herren har brukt for det", skjønte de at det var Jesus som skulle låne det ?

Komme ridende på en Hest betydde oftets krig, men ri på et Esel betydde fred.

Den første dag i lidelsens uke rir han inn til folkets hyllest, det var et ydmykt triumftog. Det lille eselet ble fulgt av fattige mennesker, pilgrimer og barn, et spontant uttrykk i byen.

Det var sikkert skog på Oljeberget da, for de tok palmegrener og gikk ut for å møte ham, og mange uttrykte glede og gode følelser, de til og med bredte ut sine klær på den støvte veien og gav uttrykk for underkastelse.

Det var en god stemning for folket ropte "Hosianna!" som visstnok skal bety "FRELS NÅ".

Det var ikke først og fremst en hyllest til Jesus, men et rop til Gud om å bryte inn og frelse sitt folk nå når Messias hadde kommet.

De ropte "Leve Kongen", for profetiene i Sak.9,9 skulle oppfylles, og folket så kanskje Jesus som oppfyllelsen av disse profetier, men forsto ikke hvor Jesu kongeverdighet ville føre ham.

Da Jesus bare noen dager senere sto for retten, ropte mange av de samme "Korsfest han!" Hosiannaropet hadde stilnet og hatet kom frem.

Påskens budskap begynner med en liten tur på eselfolens rygg, fortsetter med hån, forakt med tortur og korsfestelse, med sorg og fortvilelse, frykt for hva de som var datidens religiøse ledere kunne finne på.

1. Påskedags morgen gryr med et høyt og kraftig "Han er oppstanden, graven er tom, min Jesus lever!"

For et budskap denne dagen bringer oss, for en seier som Jesus vant, og vi kan ta imot denne seieren.

Må denne påsken og dets budskap nå mange mennesker som fremdeles lever uten håp og uten Gud.


Så vil vi ønske hverandre en velsignet God påske!

Håper pandemien snart slipper taket og vi kan samles igjen!

Anne Lise og Arild.