Andakt

                                               A N D A K T 

SALME 87

I forordet står det at sangeren lengter etter Guds hus, og etter samfunn med dem som er på vei dit.

Jeg gleder meg med dem som sier til meg, vi vil gå til Herrens hus, synger vi i sangen.

Ja, det er en velsignet og salig å være i Guds hus. Der hører du og jeg hjemme. Vi er en del av fellesskapet som skal befolke himmelen.

Menigheten er ett legeme der Kristus er hode.

Efeserne 1.v 22: "Alt la han under hans føtter, og gav ham som hode over alle ting til menigheten, som er hans legeme, fylt av ham som fyller alt i alle."

Kristus elsker menigheten og gav seg selv for den. 


Menigheten er et livs fellesskap, når et lem lider, lider hele menigheten.

Når et lem gleder seg, er det glede i hele menigheten. Ja, vi gleder oss på vei til Herrens hus, og vi gleder oss i samfunnet med våre brødre og søstre i Herren.

Midt i menigheten, der du og jeg hører hjemme -- vi er en del av fellesskapet der.


Vi kan si at menigheten har det den trenger for sitt liv og sin gjerning - samfunn med Herren, uavhengig av menighetens størrelse. Det var først ved Åndens utgytelse at den fullt og helt kunne være det den var ment å være.

Menigheten har Åndens gaver, ja alle nådegavene som er nødvendig for menighetens tjeneste.

Åndens gave -- du har vel mottatt Ånden i ditt liv?  Døpt i Den Hellige Ånd? Mottatt tjenestens nådegave ?

Tjenestegavene som Ånden gir til tjeneste i menigheten er avgjørende. Menigheten er kraftløs uten de åndelige nådegaver. Kraftløshet har liten tiltrekningskraft.


Efeserbrevet 6 v 10 - 18 "For øvrig: Bli sterke i Herren og i Hans veldige kraft! Ta på Guds fulle rustning, så dere kan holde stand mot djevelens listige angrep. For vi har ikke kamp mot kjøtt og blod, men mot maktene, mot myndigheten, mot verdens herskere i dette mørke, mot ondskapens åndehær i himmelrommet.

Ta derfor Guds fulle rustning på, så dere kan gjøre motstand på den onde dag, og bli stående etter å ha overvunnet alt. Stå da ombundet med sannheten belte om livet og vær iført rettferdighetens brynje. Ha som sko på føttene den beredskap som fredens evangelium gir. Grip framfor alt troens skjold, som dere kan slokke alle den ondes brennende piler med. 

Ta frelsens hjelm og Åndens sverd som er Guds ord. Be til enhver tid i Ånden med bønn og påkallelse. Vær årvåkne i dette, med all utholdenhet i bønn for alle de hellige." 


Gleder du deg med dem som sier til deg, vi vil gå tilHerrens hus ?

Går du med dem, vil du oppleve velsignelse og omsorg.

Velkommen til Kristi hemmelighet, Menigheten. Der er du og jeg ventet ! 


Odd M. Hansen