Senfrokost

SARON

Groruddalen pinsemenighet

Ammerudveien 29 F

0958 Oslo

Sarons senfrokost

Et meget populært innslag i menighetens aktiviteter.

 

Senfrokosten arrangeres andre lørdag i hver måned.

 

Programmet består av et godt måltid --- mye sang ---,

hvor du kan foreslå din ønskesang.

 

Ellers et allsidig program med dagens ord fra menighetens forstander.

I de best besøkte senfrokoster har vi hatt godt over 60 personer -

- men vi har fortsatt plass - så du er hjertelig velkommen.

 

ALT ER GRATIS!

 

Leder og initiativtaker for "Senfrokostsamlinger" er Wenche Thorine Johansen

se annonse på forside.

VELKOMMEN TIL SENFROKOST  

Copyright © All Rights Reserved