Misjon

SARON

Groruddalen pinsemenighet

Ammerudveien 29 F

0958 Oslo

Hilsen fra Greytown til støttemenighetene.


Kjære venner 

Jeg ber for dere daglig og er så takknemlig 

for all støtte og forbønn fra dere. På grunn av dere kan vi fortsette å nå nye mennesker

med frelsens evangelie, og fortsette

oppbyggning av menigheter og hjelp til

trengende.

Gud velsigne dere !

Vi har hatt besøk av Linn Charlotte i 2 1/2 uke. ( Hennes femte besøk)

Det var så godt. Hun er til så mye hjelp. Hun har mye mer ork enn meg til å hjelpe ungene med lekser. Jeg synes jeg har gjort det lenge nok. Særlig Amahle trenger mye hjelp, og det var så godt for henne å ha Linn Charlotte. 

Likeså i barnearbeidet har hun avlasta meg og Dumisile mye.Hun la opp til aktivitetsdag for alle på barnemøtet 27. april, og hadde barnearbeidsdag i forkant. Så utrolig godt med ei som kan både planlegge, forberede og gjennomføre.

På påskelørdag underviste Linn Charlotte for barna (se bilde under)


jeg underviste kvinnene. (bilde til              venstre)

Nkululeko og Blessing underviste mennene.


 Påskestevne hadde vi på Eshane hvor vi samla   menighetene fra Ahrens, Mpalaza og Eshane.

 Vi fikk bruke den store kommunehallen, så det   var plass til mange hundre.

I mars hadde skolene 2 ukers ferie. Vi benyttet vi sjansen til å arrangere 2 leirer på Mpalaza. Først en for jenter mellom 1 og 12 klasse, uka deretter for gutter. Veldig vellykka. ca 30 barn pr. leir  

 Alle var så takknemlige og glade, både for maten, leken, møtene og omsorgen. Skriftstedene sitter som spikra etter leirene.Mange unge tok standpunkt for Jesus og har kommet trofast til alle møter etterpå.

  

Vi har møter på Mpalaza hver søndag og tirsdag og barnemøter annenhver fredag, samt en del andre samlinger.

For tirsdagsmøtene prøver vi en ny strategi. Det er jo mange der også som ikke kan lese. Vi har nå vært sammen i kirka, lest Guds ord sammen med dem og registrert hvem som kan lese og skjønner det de leser. Nå skal vi dele oss i 4 grupper og gå til 4 hjem pr. tirsdag. Det er mange som gleder seg til dette. 

Guds ord er levende og kraftig, det vet vi vil utføre det det er sendt til !! 

På Ahrens har vi bibelundervisning hver onsdag, kvinnemøter hver torsdag og fine søndagsmøter.

Vi har ungdomsmøter fredag felles for Eshane og Ahrens samt barnemøter felles hver lørdag.


Skolemøtene er også en stor og viktig virkegren med store ringvirkninger. 


I menigheten hvor Ernest er forstander er det stadig vekst. Jeg forkynte Guds ord der sist søndag.Menigheten har 2 store kor - det ene koret har 50 barn og det andre 25 ungdommer  De følger opp enormt bra, og mange har blitt frelst. Ernest har jo dessuten en utpost som vokser.


Hos Lennart går det så bra. De har 2 selvstendige menigheter nå og 2 utposter. De bygger kirker etterhvert som de makter, og har mange medlemmer med yrkesutdanning. Da mestrer de det aller meste på egenhånd.

De er registrert under den gamle Full Gospel menigheten og vil bistå Linn-Charlotte med brev og oppfordring til ambassaden slik at hun kan få oppholdstillatelse her.  Vi gleder oss veldig alle sammen til at hun skal være her fast. Forhåpentlig er hun klar allerede i begynnelsen av 2020. Hun satser stort på å lære Zulu. Det er helt nødvendig. Ingen av barna og de eldre kan engelsk og mange unge voksne har droppa ut skolen så tidlig at de ikke rakk å lære Engelsk. I tillegg til all menighetsplanting, driver vi fortsatt mye omsorgsarbeid. En del av familiene som har fått hjelp, er gode hjelpere for andre.

Så igjen takk for forbønn og støtte. Vi fryder oss over at Guds rike utbres.

Kjærlig hilsen Elin

BARNEHJEMMET I KAZIBA, KONGO

FÅR FAST STØTTE FRA SARON

Vi har fått en trist melding fra barnehjemmet . Mange av barna har blitt smittet av en smittsom sykdom, 8 barn er innlagt på sykehus, 4 av de svakeste døde etter noen dager.

Prøver er sendt til laboratoriet, venter svar på prøvene.


Det bor i overkant av 50 foreldreløse barn på hjemmet. Barnehjemmet sliter med

dårlig økonomi. Til tross for dette har barna det trygt og får godt stell av omsorgsfull 

betjening.

BE INDERLIG FOR BARNA OG HJELPERNE !!

Vi har nå fått melding om at de syke barna er i rask bedring.  

 SKOLEN I LESSOS, KENYA FÅR OGSÅ STØTTE FRA SARON

Det som begynte i all beskjedenhet rett etter år tusen skifte har i dag etter snart 20 år vokst seg til å bli en skole som nyter stor annerkjennelse og respekt.

Det vekker oppsikt at elevene ved denne utkantskolen står for distriktets beste eksamensresultater år etter år.

Svært enkle forhold tiltross med bølgeblikk-bygninger og inventar som absolutt burde ha vært erstattet med noe mer up to date hva pulter, tavler etc. angår, så presterer elevene langt over landsgjennomsnittet i alle fag.

Elevene opplever kjærlighet og forståelse. De som ingen omsorgspersoner har får bo gratis i internatet. Alle får gå på skolen enten foreldrene kan betale eller ei (det er kun noen ganske få som har betalingsevne)

Ingen trenger å være redd for å miste skoleplassen på grunn av dårlig økonomi.

Sist men ikke minst , elevene får høre om Jesus daglig både morgen og kveld. 

Evangelist church i Kaments Podolsky,Ukraina 

Hilsen fra Ukraina

Vi tok en påsketur til Kamenets i år, og gikk glipp av det fine og varme været hjemme. Det kom faktisk litt snø i Kamenets, mens det var 20 varmegrader på Vigra.

Arbeidet med pussingen av siste del av nordveggen på hovedsalen er godt i gang og det støpes også noen mindre trapper eller trinn til sidedører.

I vinter har de tømt rommet under hovedsalen, støpt gulv der og laget til arbeidsbenker for arbeidet med innsiden av kirken. Videre har de også gravd ut og startet arbeidet med et dåpsbasseng.Barnearbeidet er inne i en positiv trend. Vanligvis er de rundt 30 barn i skolealder på disse møtene.


Ungdomsmøtet på lørdagen ble avholdt i samarbeid med menigheten i sentrum. Det var mye kjekk ungdom samlet.

Ungdommer trekkes dessuten av nyhetens interesse. Når storsalen etter hvert kan tas i bruk, tror jeg at det vil bidra til stadig flere ungdommer som kommer innom ungdomsmøtene.  

Det er en del humanitære behov i nabolaget som jeg har inntrykk av at ikke andre enn Evangelist church menigheten forsøker å dekke. Gode støttespillere har samlet inn midler til støtte for dette arbeidet.


Menigheten har også fått forespørsler om å motta hjelpesendinger og viderefordele disse.


Det er klart at i et ortodoks nabolag, er det ikke alle som ser med blide øyne på en evangelisk menighet. Mitt inntrykk er likevel at folk har over tid vennet seg til kirkebygget som tar form, og har erfart at menneskene i menigheten bidrar positivt i lokalsamfunnet.


For ti år siden var det få foreldre som turte å sende barna sine til barnemøte i kirken. De som går dit nå, er i hovedsak skolevenner av barn som hører til i menigheten. 

Jeg ber om at denne snøballen begynner å rulle, slik at flere barn og voksne får høre evangeliet.


Med vennlig hilsen

Martin Valen (svigersønn til Vera og Vladimir)  

Menigheten Evangelist Church uttaler sin store takknemlighet for alle støtte de har fått fra Saron menigheten

Copyright © All Rights Reserved