Misjon

SARON

Groruddalen pinsemenighet

Ammerudveien 29 F

0958 Oslo

         BARNEHJEMMET I KAZIBA, KONGO FÅR FAST STØTTE FRA SARON

Her bor i overkant av 50 foreldreløse barn. Barnehjemmet sliter med dårlig økonomi og mange mangler stadig bleier, klær, leker og sengetøy.

Det er også for få hjelpere til å dekke barnas behov av nærhet og omsorg.

Barna trenger hjelp – vil du være med å hjelpe disse aller minste ? Alle beløp tas imot med takk.

Bruk kto. 1645.07.31866 mrk. Barnehjemmet i Kaziba


SKOLEN I LESSOS, KENYA FÅR OGSÅ STØTTE FRA SARON

Disse fattige barna har gjort seg kjent for fine resultater i skolen.

De trenger også hjelp og støtte. Ønsker du å hjelpe bruk

kto. 1645.07.31866 mrk. Skolen i Lessos


Evangelist church i Kaments Podolsky,Ukraina 

Barn og ungdomsarbeidet er

i full gang i menigheten 

Menigheten ser fram til at hele

bygget blir ferdig innredet

Eva Gro Nyfelt har tidligere vært misjonær i India.

 

Helt fra ungdommen av har hun vært evangelist i Pinsebevegelsen med lang fartstid både i menigheter og på Fredsbudet.

 

 

Copyright © All Rights Reserved