Misjon

SARON

Groruddalen pinsemenighet

Ammerudveien 29 F

0958 Oslo

BARNEHJEMMET I KAZIBA, KONGO

FÅR FAST STØTTE FRA SARON

Det bor i overkant av 50 foreldreløse barn på hjemmet.

Barnehjemmet sliter med dårlig økonomi. Til tross for

dette har barna det trygt  og får godt stell av omsorgsfull 

betjening.

BE INDERLIG FOR BARNA OG HJELPERNE !!

 

SKOLEN I LESSOS, KENYA FÅR OGSÅ STØTTE FRA SARON

Det som begynte i all beskjedenhet rett etter år tusen skifte har i dag etter snart 20 år vokst seg til å bli en skole som nyter stor annerkjennelse og respekt.

Det vekker oppsikt at elevene ved denne utkantskolen står for distriktets beste eksamensresultater år etter år.

Svært enkle forhold tiltross med bølgeblikk-bygninger og inventar som absolutt burde ha vært erstattet med noe mer up to date hva pulter, tavler etc. angår, så presterer elevene langt over landsgjennomsnittet i alle fag.

Elevene opplever kjærlighet og forståelse. De som ingen omsorgspersoner har får bo gratis i internatet. Alle får gå på skolen enten foreldrene kan betale eller ei (det er kun noen ganske få som har betalingsevne)

Ingen trenger å være redd for å miste skoleplassen på grunn av dårlig økonomi.

Sist men ikke minst , elevene får høre om Jesus daglig både morgen og kveld. 

SØR AFRIKA - GreytownElin Nordby har arbeidet i Sør Afrika i 30 år.

Her innvies det fjerde kirkebygget hun har hatt ansvar for.Det var felles samlinger for folket fra 3 av utpostene i påsken.

møtene ble holdt i en stor hall på Eshane 

her talte Linn Charlotte til barna 

På Eshane drives det også Barnehage

et måltid med mat  mellom møtene - - 


det var lek og konkuranser som Linn Charlotte tilrettela    

 

Copyright © All Rights Reserved