Misjon

SARON

Groruddalen pinsemenighet

Ammerudveien 29 F

0958 Oslo

Linn Charlotte sang og

fortalte om arbeidet hun

skulle være med om i Greytown og omegn sammen med

Elin Nordby

Det var dekket til 100 personer som kom fra støttemenigheter, Alvdal, Tynset, Vinstra, Øyer, 

Lillehammer og Grorud, samt venner og familie

Representantene fra støttemenigheter og menigheten på Røros nedba Guds velsignelse over Linn Charlotte og arbeidet hun skulle være med

Misjonærinnvielse for Linn Charlotte Jamt, på Røros 15.09.19 som om noen dager reiser til Sør Afrika. Saron er en av hennes støttemenigheter


Sør Afrika kart på kaken

merket i hvitt hvor

provinsen iKwaZulu-Natali ligger

Linn Charlotte med sine foreldre

Edel Margrethe og Daniel Jamt

  *            *          *          *         *         *

BARNEHJEMMET I KAZIBA, KONGO

FÅR FAST STØTTE FRA SARON

Det bor i overkant av 50 foreldreløse barn på hjemmet.

Barnehjemmet sliter med dårlig økonomi. Til tross for

dette har barna det trygt  og får godt stell av omsorgsfull 

betjening.

BE INDERLIG FOR BARNA OG HJELPERNE !!

 

       *         *         *         *          *          *

SKOLEN I LESSOS, KENYA FÅR OGSÅ STØTTE FRA SARON

Det som begynte i all beskjedenhet rett etter år tusen skifte har i dag etter snart 20 år vokst seg til å bli en skole som nyter stor annerkjennelse og respekt.

Det vekker oppsikt at elevene ved denne utkantskolen står for distriktets beste eksamensresultater år etter år.

Svært enkle forhold tiltross med bølgeblikk-bygninger og inventar som absolutt burde ha vært erstattet med noe mer up to date hva pulter, tavler etc. angår, så presterer elevene langt over landsgjennomsnittet i alle fag.

Elevene opplever kjærlighet og forståelse. De som ingen omsorgspersoner har får bo gratis i internatet. Alle får gå på skolen enten foreldrene kan betale eller ei (det er kun noen ganske få som har betalingsevne)

Ingen trenger å være redd for å miste skoleplassen på grunn av dårlig økonomi.

Sist men ikke minst , elevene får høre om Jesus daglig både morgen og kveld. 

      *          *          *          *          *

SØR AFRIKA - Greytown


Elin Nordby har arbeidet i Sør Afrika i 30 år.

arbeidet vokser stadig. I 2019 ble det fjerde kirkebygget

innviet og ledere innsettes.

Skolteamet besøker fast skolene med andakter

Undervisning for nyfrelste, friluftsmøter og barnemøter er en opplevelse å være med på.
 

Copyright © All Rights Reserved