Bibelgruppe

 

SARON

Groruddalen pinsemenighet

Ammerudveien 29 F

0958 Oslo

Bibelstudie- samtale og bønn

et tilbud til både unge og eldre

Vi samles annen hver onsdag kl. 19.00 (se program på forsiden)

 

Forskjellige talere deler på undervisningen –

samtidig som det gis åpning for samtale om kveldens tema.

 

Skriftlesningen blir fordelt, slik at alle som ønsker, leser høyt fra

det aktuelle skriftavsnitt.

Etter bibelstudie har vi sosialt samvær med god

servering og samtaler om all verdens ting.

Kvelden avsluttes med god tid avsatt for bønn.

 

Copyright © All Rights Reserved