Andakt

SARON

Groruddalen pinsemenighet

Ammerudveien 29 F

0958 Oslo

          A n d a k t

1. Mos. 18 v 22:

Men Abraham ble fortsatt stående for Herrens åsyn.

Å ha en onkel som er en forbeder, hvilken lykke. I dette kapitlet fortelles det om et besøk Herren gjorde hos Abraham.Besøket gjalt Sodoma, der brorsønnen Lot bodde. Problemene der var blitt store. Lot var i stor fare.

Abraham sto for Herren og ba for Lots familie. I vers 23 kan du lese:

Abraham trådte nærmere. Bønnens makt er ubeskrivelig. Herren hørte på Abrahams bønn. Bønnemøte var ikke slutt da Abraham hadde lagt fram sitt,

nei i vers 33 leser vi:

Så gikk Herren bort da han hadde talt ut med Abraham. Og Abraham vendte hjem igjen. Dette viser oss at bønnemøte er ikke slutt før Herren er ferdig -

talt ut med oss. 

Sangeren sier: Du må be deg igjennom - Ja be til du kan takke for bønnesvar.

Det er når du føler det er stengt i bønnen, du skal banke sterkere på. Og på troens og bønnens vinger kan du løftes ut av vanskeligheter og prøvelser.

Jesaja 6 v 16:

Herre, i nøden søkte jeg deg. Nød legger ofte bønnens ord på våre lepper og driver oss inn i bønn. Ikke bare for oss selv, men andres behov blir også båret fram i inntrengende bønn. Vil vi bli fylt av Herren og tjene Ham, må vi bruke bønnen flittig.

Har du noen som ber for deg? En onkel eller tante, mor og far eller andre, da er du velsignet. Jeg har hatt onkler og tanter som har bedt for meg. Min mor ba for min bror og meg, vi ble frelst og fikk forkynnerkall.

Ja far ble frelst etter utholdene bønn. De som ba for meg er hjemme hos Herren.

La oss ta opp arven etter våre forbedere! Abraham ble stående for Herrens åsyn - utholdende bønn gir resultater ! Jeremia 33 v 3: Rop til meg, og jeg vil svare deg. Jeg vil forkynne deg store og ufattelig ting. Ting som du ikke kjenner.

Som dine og mine forbedere var trofaste og utholdende, vil du og jeg også være.


Odd M. Hansen  Odd M. Hansen


Copyright © All Rights Reserved