Andakt

SARON

Groruddalen pinsemenighet

Ammerudveien 29 F

0958 Oslo

NATT TJENESTE


Det står et vers i Salme 134,v 1:

En sang ved festreisene.

Se, lov Herren, alle Herrens tjenere, dere som står i Herrens hus om nettene.

.. og da tenker jeg på natt-tjeneste. Det er ikke å stå på en prekestol, og være synlig for alle.

Nei, natt-tjenesten er ikke synlig.

Personlig har jeg ført regnskap i flere tiår. Det er en "bak kuilissene" jobb. Men den er viktig.

Vi kan ha forskjellige oppgaver som ikke synes. Men Gud har bruk for natt- tjenere.

Et sangvers sier:

Eg har ei tenesta stor for Gud frå dag til dag i det stille.

Der kvardagskleda vert høgtidsskrud, og livsens småting så gilde.

ja skal eg eingong det store få, eg må med truskap i alt det små

i Jesu fotefar lydig gå og vilja det Jesus ville, og vilja det Jesus ville.


En annen viktig tjeneste alle "nattarbeidere" kan være med på, er lovsang og forbønnens tjeneste.

Det foregår i ønnkammeret. Gud har knyttet løfter til lønnkammerbønn. Matt. 6,6 sier:

Men du, når du ber, da gå inn i ditt lønnkammer og lukk din dør, og be til din Far. som er i lønndom. Og din Far, som ser i det skjulte, skal lønne deg i det åpenbare .

Tenk for en glede når Gud lønner i det åpenbare. Da kan vi alle Natt-tjenere love Gud som det er oppfordret til i Salme 134.


Unni Irene Solvoll 

 



Copyright © All Rights Reserved