Andakt

SARON

Groruddalen pinsemenighet

Ammerudveien 29 F

0958 Oslo

            A N D A K T

 

1. kor. 15 v 10: Den virksomme Nåde

«Men av Guds Nåde er jeg det jeg er, og Hans Nåde mot meg har ikke vært forgjeves, men jeg har arbeidet mer enn dere alle, det vil si: Ikke jeg, men Guds Nåde som er med meg.»

 

Guds nåde, for en kraft, for en velsignelse, for en virkning Guds nåde har.

Det er jo Paulus som taler i teksten vår i dag. Forfølgeren som møtte Jesus, forfølgeren ble den fremste av Jesu tjenere.

 

Den Nåde Paulus fikk, inne bar både tilgivelse og barnekår.

 

Paulus ble ikke en som hadde et budskap de andre disiplene ikke hadde. Nei, alle forkynte samme budskap, de hadde møtt den samme Frelser, Guds Nåde i Jesus Kristus.

Jesus hadde som den oppstandne, åpenbart seg for dem alle.

Deres møte med den oppstandne Jesus, var grunnlaget for deres forkynnelse.

 

På Pinsefestens dag, sto alle samlet med det samme budskap.

Guds Nåde er samarbeidets kraft i vår tjeneste.

Vi er forskjellige og ulike, men sammen utgjør vi en styrke i å fremme Herrens budskap i vår tid. Dette er den virksomme Nåde.

Paulus da: Av Guds Nåde er jeg det jeg er, det har ikke vært forgjeves.

 

 

Odd M. Hansen

 

 

 

 

 

 

Copyright © All Rights Reserved