Andakt

SARON

Groruddalen pinsemenighet

Ammerudveien 29 F

0958 Oslo

                           A N D A K T


FREDSFYRSTEN

Så er atter et år begynt å gå mot slutten og vi skal inn i en ny adventstid og feire jul enda en gang.

Advent og jul er jo et gledens budskap, om barnet som ble født inn i en liten familie i Israel.

Det er vel alltid glede når et barn kommer til verden, men dette guttebarnet var de noe spesielt med.

Profeten Jesaja sier i kap. 9 vers 2.

"Det folket som vandrer i mørket skal se et stort lys. De som sitter i dødskyggens land, over dem skal lyset stråle"

Her profeterer Jesaja over noe som skal skje flere hundre år etterpå, og allerede i vers 6 sier han

"for et barn er oss født, en sønn er oss gitt. Herredømmet er på han skulder, og hans navn skal kalles Under, Rådgiver, Veldig Gud, Evig Far og Fredsfyrste"

Det var jo litt av et "fjernsyn" som profeten kom med, og da tiden var inne ble barnet født, og vi kan også denne julen feire Hans første komme.

Hva er det vår tid trenger?

Vi trenger en som kan være vår Fredsfyrste.

I efeserbrevet 2,14 står det at "Han er vår Fred" hvem han - jo barnet som ble født, Jesus Immanuel er vår fred.

Det står også at han skaper og stifter fred, og han kom for å forkynne evangeliet om fred for oss som var langt borte, og fred for dem som var nær ved.

I adventstiden tenner vi lys og lever i forventning og så kommer julehøytiden med et fredens budskap om Han som er alles fred.

Jesus sa "min fred gir jeg dere" Julefreden er ikke bare for julens høytid, den har vi hele året i vårt hjerte.


Vi ønsker dere alle en Fredfull og Velsignet God Jul!

Anne Lise og Arild Madsø 


Odd M. Hansen


Copyright © All Rights Reserved