Andakt

SARON

Groruddalen pinsemenighet

Ammerudveien 29 F

0958 Oslo

            A N D A K T

 

Det er et lite ord som har vært i mine tanker i lang tid.

Vi finner det hos profeten Hoseas kap. 6 vers 3.

«La oss lære å kjenne Herren; ja, la oss med iver søke å lære Ham å kjenne.»

Paulus ber i efeserbrevet om at vi må få hjertets opplyste øyne så vi kan forstå hvilket håp Han har kalt oss til og hvor rik på herlighet Hans arv er og hvor overveldende stor Hans makt er for oss som tror.

Dette at vi med iver lærer Herren å kjenne har mye med vår livskvalitet å gjøre. Vi opplever trygghet – glede og framtids-begeistring, for Hans oppgang er så viss som morgenrøden.

Jesus har gått foran for å berede oss et sted. Bibelen taler om nye himler og en ny jord hvor rettferdighet bor. Når Gud ved sin ånd får vist oss et glimt inn i det som venter, blir vi fylt med framtids-begeistring.

«Han kommer til oss som regnet – som et vårregn som veter jorden.»

Den første juni i mange år har jeg stått opp klokka 3 på morgenen. Det er nemlig den dagen laksefisket begynner i Norske elver. Jeg har gått over det samme jordet hvert år. Det har ligget svart og livløst preget av vinterens snø og kulde, men når jeg har gått tilbake til Campen etter solen har stått opp så har jeg observert at det er jo ikke dødt allikevel. Nei, vårregnet hadde vetet jorden og jeg kunne se at hele jordet var dekket av bitte små grønne spirer.

Det var først når solstrålene belyste jordet jeg kunne se disse bitte små spirene.

Solen- lyset og varmen hadde overvunnet vinterens kulde. Livet hadde overvunnet døden...

Det var nettopp dette som skjedde på Golgata kors hvor Jesus overvant døden, Han stilte alle ondskapens åndskrefter åpenlyst til skue i det Han vant en hel og fullkommen seier.

Han er soloppgangen fra det høye – Han er morgenstjernen lys og klar – i Ham har vi vår framtid.

La oss med iver lære Han å kjenne, for Hans oppgang er så viss som morgenrøden.

 

Svenn-Olav Larsen

 

 

 

 

 

Copyright © All Rights Reserved