Andakt

SARON

Groruddalen pinsemenighet

Ammerudveien 29 F

0958 Oslo

           

A N D A K T

Guds nåde!

Min nåde er deg nok, for min kraft fullendes i skrøpelighet. 2. Kor. 12,9.

 

Det står at Paulus fikk en torn i kjødet for at han ikke skulle opphøye seg av de store åpenbaringer.

Tydeligvis hemmet denne tornen han i hans virksomhet. Han bad Gud tre ganger om at

Gud måtte fjerne denne tornen. Men Gud gjorde ikke det

Tvert i mot. Han sa at Hans nåde var nok. Gjennom Paulus´ svakhet , kunne Gud vise sin styrke.

 

Jeg tenker også på en annen hendelse fra  Kapitel 7 i Dommerens bok. Gideon

hadde 32 000 mann med seg for å kjempe mot medianittene, men Gud sa at det var for mange.

Til slutt ble det bare 300 igjen som gikk med Gideon. Og Gud lot dem vinne seier.

Guds nåde var nok for Gideon og hans hær.

 

Vi har alle ett og annet vi og, som vi ber Gud om å fjerne. I alle fall har jeg det.

Men Gud fjerner det ikke. I stede sier Han: "Min nåde er nok for deg".

 Så får vi lov til å gripe dette ordet i tro, og stole på at Gud vil bruke oss til tross for våre svakheter.

 

Hilsen Unni Irene Solvoll

 

La også dette bli et ønske for oss alle i jul og nyttårshelgen.

At Guds nåde er nok og Hans miskunnhet følger oss helt til

vi står hjemme hos Ham i herligheten.

Da ønsker vi hverandre en velsignet julehøytid og alt godt for det nye året.

Mange hilsen Anne-Lise og Arild

 

 

 

 

 

Copyright © All Rights Reserved