Andakt

SARON

Groruddalen pinsemenighet

Ammerudveien 29 F

0958 Oslo

            A N D A K T

1. Kor. 6 V12: Jeg har lov til alt - men ikke alt gagner!

Jeg har lov til alt – men jeg skal ikke la noe få makten over meg!

 

Den kristne skal bruke sin frihet på en ansvarsfullmåte. Det er mulig, også i frihetens navn, å gjøre seg selv til slave av mange ting

 

Galaterne 5 v 13: for dere ble kalt til frihet brødre. La bare ikke friheten bli et påskudd for kjødet, men tjen hverandre i kjærlighet

.

Men voks i nåde og kjennskap til Herre og frelser Jesus Kristus. Stadig utvikling - - Likeså skal dere unge underordne dere under de eldre. Og dere alle må ikle dere ydmykhet mot hverandre. for Gud står de stolte imot, men de ydmyke gir han nåde

.

Frihet er et av ny testamentets hovedord

Uten Guds hjelp har ingen frihet til å gjøre det gode.

På sin gode måte, virker Merren i våre hjerter til å gjøre det gode. Og at vi gjør det med glede

Å være fri, er å være bundet til Kristus --

 

 

- Odd M. Hansen

 

 

 

Copyright © All Rights Reserved